Föräldrainfo

Föräldrainformation 2018

 

 

*

SOMMARFEST

Välkomna på årets sommarfest

fredag den 15 juni kl 14:00

 

Vidare information med anmälan

kommer att anslås på Barnabo

 

*

 

Vi vill påminna om att vår arbetsstund och andra aktiviteter på Barnabo startar kl. 08:30 på morgonen. För att skapa arbetsro, önskar vi att alla verkligen

försöker vara på plats då.

 

Främst gäller detta barnen på Solen, men har man möjlighet att välja är det även en fördel för barnen på Månen. Har ni funderingar kring detta, så prata gärna med personalen.

 

 

Montessoriförskolan Barnabo

Storgatan 28A, 903 21 Umeå

Senast uppdaterad

2018-05-03