Att ställa sig i kö

Ansökningar om köplats samordnas av köansvarig för Montessoriförskolorna Barnabo, Uno och Duvan


Mailadress:

koansvarig.umeamontessori@yahoo.com


Montessoriförskolan Barnabo

Storgatan 28A, 903 21 Umeå

Senast uppdaterad

2019-04-10