Föräldrainfo

Föräldrainformation 2020

 


*


OBS!

Vi har nya telefonnummer på Barnabo:

 Solen: 070-389 34 34

Månen: 070-385 34 34


*


Vi  vill påminna om att  vår arbetsstund och andra aktiviteter på Barnabo startar kl. 08:30 på morgonen. För att skapa arbetsro, önskar vi att alla verkligen

försöker vara på plats då.


Främst gäller detta barnen på Solen, men har man möjlighet att välja är det även en fördel för barnen på Månen. Har ni funderingar kring detta, så prata gärna med personalen.