Så jobbar vi


Så jobbar vi


Barnabo är en auktoriserad Montessoriförskola vilket innebär att vi fyller de krav Montessoriförbundet ställer för att bli auktoriserad. Mer om detta kan man läsa på Svenska Montessoriförbundets hemsidaSå här kan en dag på Barnabo se ut:


I grunden ser dagarna ganska lika ut, men ändå blir varje dag helt unik.


För närvarande öppnar vi kl. 07.30. Det finns alltid en personal ute i hallen för att ta emot barnen fram till klockan 08.30. Till de barn som vill ha, finns alltid frukost på Barnabo dock ej efter 08.00.

 

08.30 börjar arbetsstunden som räcker fram till 11.00. Under den tiden kan barnen själva fritt välja mellan en mängd olika aktiviteter. Man kan välja att arbeta med skapande, konstruktion, rollekar, Montessorimaterial, pussel & spel och mycket mer. Det är barnets intresse och utvecklingsnivå som styr valen. Under förmiddagen får alla barn en frukt. De lite större barnen på Solen har tillgång till frukt från 08.30 till 10.30. De väljer då själva vilken frukt de vill ha och när de vill äta den. På de yngre barnens avdelning väljer barnen också frukt och när man vill äta den, dock under en något kortare "fruktstund".Viktigt för oss pedagoger är att vi vill ge varje barn en stund med en vuxen varje dag.


Under förmiddagen har Solens barn också olika sysslor som barn och pedagoger gör tillsammans. Bl.a. går fyra barn med till matsalen för att duka till lunch, två barn dammtorkar ”de vita hyllorna” och två barn hjälper till med tvätten.

 

Vid 11.00-tiden har vi en samling före lunch. Då pratar vi om aktuella händelser, årstider, datum och väder. Vi pratar också om vilka som är här i dag, och vilka som är hemma.


Efter samlingen är det dags för lunch. Lunchen är en lugn och trevlig stund. Viktiga saker vi övar vid lunchen är att ta för sig själv, torka om man råkar spilla, skicka vidare mat och dricka, att på ett trevligt sätt be att få, äta själv och att ha en lugn och trevlig lunch tillsammans.

 

När alla har ätit färdigt är det skönt med en stunds vila. De allra minsta barnen sover ute i sina egna vagnar. Övriga barngruppen är indelad i fyra grupper för läsvila.


Plantering

Vid 12.30-tiden går alla ut. Det är hög aktivitet i hallen. Alla barnen tränar att klä sig själva med stöd och hjälp av vuxna som finns i hallen. De äldre barnen hjälper gärna de yngre med dragkedjor, skor, mössor och annat som kan vara svårt. 


Kl. 14.00 går vi in för att äta mellanmål, men om vädret tillåter äter vi mellanmål utomhus. Till mellanmål serveras normalt smörgås med pålägg och mjölk/vatten samt frukt eller en grönsaksbit. 


Eftermiddagen flyter sedan på med aktiviteter på avdelningarna.


För de barn som är kvar serveras frukt ca. 16.30 och dagen avslutas i lugn och ro. 


Barnen är indelade i olika smågrupper som en gång i veckan under vinterhalvåret har ”innegympa”.


 

Föräldrasamverkan


Den absolut viktigaste och mest givande föräldrasamverkan vi har är det dagliga mötet vid

lämning och hämtning.


Förutom det dagliga mötet med föräldrarna, inbjuder vi dem till olika typer av samverkan i form av föräldramöte, sommarfest med vernisage, julfest med Luciafirande och utvecklingssamtal.


Föräldramötet är viktigt för både oss och föräldrarna. Där kan vi i personalen informera om dagsläget och den kommande terminen, och föräldrarna får möjlighet att ha synpunkter och frågor om förskolan. Det kan också vara ett bra tillfälle för föräldrar att byta erfarenheter med varandra.


Vi erbjuder familjerna utvecklingssamtal varje vårtermin, men man är alltid välkommen som 

förälder/vårdnadshavare att boka ytterligare möten under läsåret om man har några funderingar.

Vi erbjuder också ett inskolnings-/överskolningssamtal till nya familjer och familjer som har bytt avdelning ca. 2 månader efter start.


Mer information om vår julfest och sommarfest finner du under rubriken Våra traditioner.