Om oss


Om oss


Barnabo startade i januari 1998 som ett  föräldrakooperativ, men sedan Januari 2009 har vi i  personalen tagit över verksamheten och driver det nu som ett personalkooperativ.


Barnabo är en auktoriserad Montessoriförskola, vilket innebär att vi uppfyller Svenska Montessoriförbundets kriterier för detta.


När Barnabo startade var en av oss Montessori-

förskollärare, tre var förskollärare och en var barnskötare.

Vi fem som var med från början jobbar alla kvar, och sedan 1999 är fyra av oss utbildade Montessoriförskollärare.


Verksamheten har under åren som gått vuxit, och

personalstyrkan består nu av fyra Montessori-förskollärare, två Montessoribarnskötare och en

barnskötare/lokalvårdare.


Förskolan ligger vackert vid Umeälvens norra sida i

centrala Umeå. Våra stora ljusa lokaler hittar du i ett av de äldre stenhusen i gamla Åbackaparken.