Klagomålshantering


   
Montessoriförskolan Barnabo

Klagomålshantering Synpunkter och klagomål - en del av kvalitetsarbetet


På Montessoriförskolan Barnabo ser vi synpunkter och klagomål som en del i vårt kvalitetsarbete. Både positiva och negativa synpunkter på hur vi på Barnabo arbetar med våra uppdrag ingår i kvalitetsarbetet och uppmuntras. Dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjligheter att förbättra vår verksamhet.Så här gör du


Om du har synpunkter eller klagomål på vår förskolas/skolas verksamhet uppmuntrar vi att du tar upp frågan direkt med den det berör.


Om det inte löser problemet, ta då kontakt med närmsta överordnad chef. Detta kan du givetvis också göra om du inte personligen vill kontakta den som berörs. Närmsta överordnad chef tar emot din synpunkt eller ditt klagomål och informerar dig inom 14 dagar om vad som händer med ditt klagomål. Närmsta överordnad chef ansvarar sedan för att vidtagna åtgärder följs upp. Upplever du ingen förbättring kan klagomålet föras vidare.


1.Tala med den det berör


2. Förskolechef

    Eva Bell

    090-12 24 24 

    personal@barnabo.se


3. Styrelseordförande

    Annalena Georgsson

    090-12 24 24 

    personal@barnabo.se


Om man inte är nöjd med förskolans hantering av klagomålet kan man göra en anmälan till Utbildningskontoret i Umeå Kommun.


Välkommen med dina synpunkter och/eller klagomål!